Ławra to nie tylko największa atrakcja turystyczna Kijowa, ale też (albo raczej przede wszystkim), najważniejszy zespół monastyrów prawosławia wschodniosłowiańskiego i największy kompleks klasztorny na Ukrainie. Zajmuje obszar ok. 30 hektarów, a w jej skład wchodzi aż kilkadziesiąt budowli sakralnych, klasztornych oraz gospodarczych.

Sam termin „ławra” oznacza duży, męski klasztor (monastyr) w kościele prawosławnym. Odnosi się także do skupiska pustelni wokół świątyni, należących do mnichów ascetów, którzy nie prowadzą wspólnego życia klasztornego.

Pierwszy monastyr został zbudowany w 1051 roku na stokach nad Dnieprem – w pieczarach (ukr. peczera) – stąd wywodzi się nazwa klasztoru. Monastyr był stale rozbudowywany (początkowo pod ziemią), z biegiem lat zaczął rozwijać się również na powierzchni ziemi. Pod koniec XI w. wybudowano cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy – do dziś jest jednym z najpiękniejszych obiektów na całym terenie.  Obecnie kompleks składa się z dwóch głównych części: Ławry Górnej oraz Ławry Dolnej, umieszczonych na różnych wysokościach wzgórza.

Wejście na teren Ławry Dolnej od strony Dniepru

Ławra Dolna

Teren ten oddano pod zarząd Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego – większość budynków ma charakter sakralny. Składa się z Bliskich Pieczar i Dalekich Pieczar z grobowcami. Wstęp jest darmowy.

Pieczary zwiedzane są tłumnie przez wiernych prawosławnych. Przed wejściem kupuje się świeczkę, gdyż w środku nie ma oświetlenia. Po zejściu w podziemia oczom naszym ukazują się wąskie, białe korytarze, prowadzące od jednej małej celi do drugiej – we wszystkich ułożono w szklanych trumnach zmumifikowane ciała mnichów, którzy dziś uważani są za świętych. Każdy wierzący odwiedza grobowce, składając na nich pocałunek i robiąc trzykrotnie znak krzyża.

Cerkiew Podwyższenia Krzyża

Ponadto do Ławry Dolnej należą także liczne cerkwie, m.in. cerkiew Ofiarowania Pańskiego, Podwyższenia Krzyża Świętego, czy cerkiew Wszystkich Mnichów Peczerskich.

Przejście z Ławry Dolnej na Górną

Panorama Ławry Dolnej

Ławra Górna

Jej tereny znajdują się pod zarządem państwowym, budynki w większości służą za muzea i sale wystawowe.

Do najważniejszych obiektów należą:

– sobór Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieński)

Sobór Uspieński

Znów Sobór Uspieński

Sobór z innej perspektywy

Wejście do soboru

I jego wnętrze

– cerkiew Nadbramna Świętej Trójcy – wzniesiona ponad główną bramą wejściową do kompleksu, nazwaną „Świętymi Wrotami”

Cerkiew nadbramna Świętej Trójcy

– cerkiew Wszystkich Świętych nad bramą targową z XVII wieku

Cerkiew Wszystkich Świętych

– wielka dzwonnica z XVIII wieku

Wielka Dzwonnica

– cerkiew trapezna (refektarzowa) p.w. św. Antoniego i Teodozego

Cerkiew trapezna – wnętrze

Informacje praktyczne:

Do Ławry najlepiej pojechać metrem i wysiąść na stacji Arsenalna (przy okazji zaliczyć pobyt w najgłębiej położonej stacji metra na świecie) i dalej przespacerować się ulicą Ivana Mazepy.

Bilety wstępu: 70 hrywien za osobę dorosłą – cena obejmuje wejście na teren Ławry oraz do większości budynków, nie obejmuje dzwonnicy, która jest dodatkowo płatna.

Polecamy udać się tam z rana, gdy ludzi jest trochę mniej i raczej omijać wizyty w niedziele, kiedy tłum jest największy, gdyż licznie przybywają tu wierni na prawosławne nabożeństwa.

Pomnik Matki Ojczyzny widoczny z Ławry Górnej